Catàleg
Segueix-nos a
Fadisol


Instal·lació-aplicacions solars i energies renovables   

 
Ser autosuficients!
Panells fotovoltaics, aerogeneradors, reguladors, convertidors, il·luminació eficient, ecologia domèstica, aplicacions també per a l'oci a l'aire lliure…

Sabré fer-ho?
Segons la latitud, la radiació solar mitjana de la zona, el càlcul. Cada equip s'acompanya d'un manual detallat per que la instal·lació sigui fàcil.

A la muntanya, al vaixell, a la caravana… o al garatge!
Fadisol també disposa de nombrosos dispositius que li permetran petites però immillorables solucions.